Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Rokiškio lopšelyje-darželyje „Nykštukas” atlieka Vilma
Kmieliauskienė – Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro teisės specialistė, įstaigos adresas:
P. Širvio g. 1, 42155 Rokiškis, tel. (8 458) 712 84, el. p. rsc.teise@gmail.com

 

Nykstukas-V-83
CCF_000049