Misija ir vizija

MISIJA

Siekti, kad kiekviena vaiko diena, praleista mūsų ugdymo įstaigoje, būtų emociškai saugi, labai įdomi ir savita, suteikianti žinių, skatinanti rūpintis savo sveikata, mokanti pajusti gamtos grožį.

 VIZIJA

Patraukli, atvira bendruomenei ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaiga, orientuota į vaiką ir jo šeimą, puoselėjanti sveikatinimo idėjas, teatrinę raišką, ugdanti gyvenimui būtinas kompetencijas, tenkinanti prigimtinius vaiko poreikius.

 VERTYBĖS 

Atvirumas pokyčiams, sveikatinimosi idėjų skleidimas, mokymosi visą gyvenimą nuostata ir noras tobulėti. Įstaigoje palaikoma ir gerbiama kiekvieno bendruomenės nario kompetencija, atsakomybė, kūrybiškumas.