Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Kvalifikacinė kategorija Dirba grupėje
1.        Genė Medelskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja „Meškučių“
2.        Inga Kavaliauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja „Meškučių“
3.        Ramutė Putrienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, magistras Vyresnioji auklėtoja „Kačiukų“
4.        Dalia Staskonienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Auklėtoja metodininkė „Bitučių“
5.        Rasa Kavaliauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, bakalauras Vyresnioji auklėtoja „Bitučių“
6.        Vida Varnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja „Drugelių“
7.        Sonata Strumskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis, bakalauras Vyresnioji auklėtoja  „Drugelių“
8.        Gražina Savickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja „Kiškučių“
9.    Edita Ivanovienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja „Kiškučių“
10.    Virginija Valiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, bakalauras Vyresnioji auklėtoja „Boružėlių“
11.    Audronė Galinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, bakalauras Vyresnioji auklėtoja, vyresnysis socialinis pedagogas „Boružėlių“
12.    Dalia Kriaučiūnienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis, bakalauras Vyresnioji muzikos mokytoja  
13.    Redita Pranskūnienė Logopedas Aukštasis, bakalauras Logopedas metodininkas  
14.    Jūratė Blažienė Specialusis pedagogas Aukštasis, bakalauras Vyresnioji logopedė