Pedagogai

grupė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Genė Medelskienė

Inga Kavaliauskaitė

grupė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Ramutė Putrienė

Inga Kavaliauskaitė

grupė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Dalia Staskonienė

Rasa Kavaliauskienė

grupė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Vida Varnienė

Rasa Kavaliauskienė

grupė

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Virginija Valiukienė

Sonata Strumskienė

grupė

 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojos:

Edita Ivanovienė

Gražina Savickienė

Švietimo pagalbos specialistai

 

Logopedė Redita Pranskūnienė

Logopedė Liudmila Pečiūrienė

Logopedė, specialioji pedagogė Laima Garuolienė

Socialinė pedagogė Audronė Galinienė

Judesio korekcijos specialistė Elinga Paškonienė

Kiti specialistai

 

 

Meninio ugdymo mokytoja Dalia Kriaučiūnienė

Specialistė teatrinei veiklai Karolina Kepenytė – Ragauskienė