NEFORMALUS UGDYMAS

NEFORMALUS UGDYMAS IR MENINIS UGYMAS

MENINIO UGDYMO MOKYTOJAS:

 

 • Organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Skatina saviraišką, kūrybinius ir meninius gebėjimus.
 • Ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą.
 • Lavina muzikinius įgūdžius, sudomina muzikine veikla.
 • Organizuoja šventes, renginius, vykdo muzikinius projektus.
 • Formuoja tautinės savimonės pradmenis.
 • Ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaikų pasaulėjautą.
 • Padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias.

 

 

SPECIALISTAS TEATRINEI VEIKLAI:

 • Organizuoja teatrinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
 • Ugdo vaikų tetarinės raiškos kompetencijas.
 • Organizuoja teatrinius grupinius, individualius užsiėmimus.
 • Skatina kiekvieno vaiko individualumą.
 • Organizuoja veiklas, įvairiai modeliuojant ugdymo, veiklų turinį.
 • Skatina vaikų saviraiškos galimybes.
 • Plėtoja vaikų estetinę ir meninę kompetencijas.