Istorija

Istorija

  • Darželis įsteigtas 1966 m. Jis vadinosi Rokiškio lopšelis-darželis Nr.1. Darželyje tuo metu veikė dvi grupės.
  • 1971 m. darželiui suteiktas “Nykštuko” vardas.
  • 2000 m. darželyje susikūrė lėlių teatras „Nykštukas Pykštukas“.
  • 2011 m. buvo atlikta grupių renovacija iš ES ir Rokiškio savivaldybės lėšų. Įrengtas metodinis kabinetas. Laiptinėms, koridoriams, rūbinėlėms ir dar kitoms patalpoms lėšų negavome, todėl po truputį kiekvienais metais atnaujiname šias patalpas minimaliai patys savo jėgomis ir lėšomis.
  • 2014 m. įsijungėme į respublikinį vaikų sveikatos stiprinimo tinklą. Sukurta Sveikatos Stiprinimo Programa. Nuo
  • 2014m. lopšelis- darželis „Nykštukas“ pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla.

Darželio pedagogai savo darbe vadovaujasi į vaiką orientuoto, visuminio ugdymo/si idėjomis, atsižvelgdami į pokyčius visuomenės gyvenime, informacinių komunikacinių priemonių plėtrą, išryškėjusius naujus tėvų ir vaikų poreikius.
Darželyje organizuojamos tradicinės ir netradicinės šventės, vykdomi įvairūs socialiniai projektai, kuriuose noriai dalyvauja ir vaikų tėveliai. Dalyvaujame respublikiniuose, rajoniniuose projektuose, konkursuose.

Atributika

Darželio himnas

Sukurtas l/d „Nykštukas“ bendruomenės

 

1. Kas rytelį į darželį
Bėgame mes takeliu.
Ten dainuojam ir sportuojam,
Gera mums visiems kartu.

Priedainis:

Nykštukas, Nykštukas!
Mažais mes žingsneliais,
Nedrąsiai keliaujam
Į antruosius namus.
Nykštukas, Nykštukas!
Šaunus mus darželi,
Kvieti vis į būrį
Mažus ir didesnius.

2. Mūsų auklėtojos laukia,
Lai taip būna visada.
Čia išmokstam žaist ir kurti,
Mokomės pabūt drauge.

Priedainis:

Nykštukas, Nykštukas!
Mažais mes žingsneliais,
Nedrąsiai keliaujam
Į antruosius namus.
Nykštukas, Nykštukas!
Šaunus mus darželi,
Kvieti vis į būrį
Mažus ir didesnius.


Nykštuko Pykštuko himnas

Žodžiai auklėtojos Vidos Varnienės

 

1. Kai Pykštukas noro turi,
Tuoj susirenkam į būrį.
Mes prakalbinam saulytę,
Kartais virstam kirrmėlytėm.

Priedainis

Jeigu nori tu pabūti nykštuku,
Tai skubėki susitikt su Pykštuku.

2. Kai tiktai atgyja lėlės,
Atskuba ir pasakėlė.
Mes dainuojam ir vaidinam,
Net žaislais pavirst mėginam.

Priedainis

Jeigu nori tu pabūti nykštuku,
Tai skubėki susitikt su Pykštuku.