Parama

MIELI  TĖVELIAI, DARBUOTOJAI IR KITI RĖMĖJAI,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2023  metais skyrusiems Rokiškio lopšeliui-darželiui „NYKŠTUKAS“  paramą (nuo gyventojų pajamų mokesčio)

Tikimės Jūsų paramos ir 2024 metais.

Gautos lėšos leis gerinti vaikų ugdymo(-si) aplinką.

           Parama teikiama,  Valstybinei mokesčių inspekcijai prie FM  iki 2024 m.  liepos 1 d. pateikus prašymą  pervesti  paramos gavėjui  2023 metų  gyventojų pajamų mokesčio dalį. 

 

Prašymą galima pateikti šiais būdais:

  • Elektroniniu būdu (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta  prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos  adresu http://deklaravimas.vmi.lt). Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę.Pildymo instrukcija: ČIA

Jei privalote teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija.

Prašymo blankus išduoda mokesčių administratorius. VMI prie FM interneto tinklapyje (adresu www.vmi.lt) skelbiama prašymo forma (FR 0512 (03 versija)), skirta pildyti kompiuteriu, taip pat šiame tinklalapyje skelbiamos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 ,,Dėl nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos ir jos užpildymo bei pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 16-688, 2012, Nr. 24-1140)  patvirtintos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą ir (arba) politinėms partijoms  FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklės (nauja redakcija).

Paramą galima skirti 5 metams su galimybe savo apsisprendimą kasmet keisti.

Lopšelio-darželio rekvizitai:

Rokiškio lopšelis-darželis „NYKŠTUKAS“

Įstaigos kodas: 190227842

Adresas: Laisvės g.15 Rokiškis