Priėmimas į lopšelį-darželį

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
TVARKOS APRAŠAS.  Dokumentus galite peržiūrėti ČIA.

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO  Dokumentą  peržiūrėti galite ČIA.