Priėmimas į lopšelį-darželį

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
TVARKOS APRAŠAS.  Dokumentus galite peržiūrėti ČIA.

  • Kiekvienais mokslo metais atvykdami į darželį privalu pristatyti vaiko sveikatos pažymėjimą Forma Nr. 027-1/a
  • Į darželį atveda ir iš darželio vaikus paima tik tėvai/kiti teisėti vaikų atstovai.
  • Vaikui neatvykus ar vėluojant į darželį, pranešti iki 9.00 val. auklėtojoms
  • Pristatyti nelankymą pateisinančias pažymas (liga, atostogos, pamaininis – slenkantis darbo grafikas).
  • Į darželį vedami tik sveiki vaikai.

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS
SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO  Dokumentą  peržiūrėti galite ČIA.